เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษา ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ กับมะนาวดอทคอม เป็นการเรียนภาษาแบบสอดแทรกวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา จากประสบการณ์จริง พูดภาษาฝรั่งเศสแบบคนฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน การซื้อของ การนับเลข คำศัพท์ คำอุทาน สำนวนฝรั่งเศส French greetings การทักทาย การบอกรัก ภาษาฝรั่งเศส เพลงฝรั่งเศส พร้อมคำแปล