คารล แลนดสไตเนอร Karl Landsteiner
 

คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ : Google Doodle 

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) เราจะเห็นว่า Google  อุทิศ Doodle ในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่วันเขาจะมีอายุครบ 148 ปี
 
คารล แลนดสไตเนอร
 
คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1868 นายแพทย์และนักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ที่มีผลงานการวิจัยมากมายหลายชิ้น และงานวิจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ การค้นพบและการกำหนดระบบกลุ่มเลือด ABO 
 
 
ในปี ค.ค.1900 คาร์ล ได้ทำการทดลองโดยเจาะเลือดผู้ร่วมงานทั้ง 6 คน นำมาทดลองโดยเมื่อนำมาผสมกันจะมีทั้งตกตะกอนและไม่ตกตะกอน โดยเขาได้ตั้งชื่อกลุ่มแรกที่ตกตะกอนว่าเป็นกลุ่มที่มี แอนติเจน-เอ กลุ่มที่สองเรียกว่ากลุ่มที่มีแอนติเจน-บี และกลุ่มที่มีปฏิกริยาเป็นศูนย์ หรือไม่มีปฏิกริยาใดๆ เกิดขึ้นว่า กลุ่ม O นอกจากจะมีแอนติเจนแล้ว ในก็ยังมีสารอีกย่างหนึ่งอยู่ในส่วนน้ำเหลืองของเลืดคือ แอนติบอดี ที่จะไปทำปฏิกริยาจู่โจมกลุ่มตรงกันข้ามจนเกิดการตกตะกอน 
 
กลุ่ม A มี แอนติเจน-เอ ในเม็ดเลือดแดงและมี แอนตีบอดี-บี ในพลาสมา
กลุ่ม B มี แอนติเจน-บี ในเม็ดเลือดแดงและไม่มี แอนตีบอดี-เอ อยู่ในพลาสมา
กลุ่ม O ปฏิกริยาเป็นศูนย์มีทั้ งแอนตีบอดี-เอ และแอนตีบอดี-บี ในพลาสมา
 
กรปเลอด ABO system 
 
ส่วนเลือดกรุ๊ป AB ที่ไม่มีทั้ง แอนตีบอดี-เอ (Antibody-A) และ แอนตีบอดี-บี (Antibody-B) ในพลาสมาเลือดหรือน้ำเหลืองนั้น วอนเคอ คาสติโล และ สเตอลิ ได้ทำการค้นพบในตอนหลัง เมื่อปี ค.ศ.1902
 
การค้นพบนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้มีการถ่ายเลือดให้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย การค้นพบ The ABO Blood system ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  ในปี ค.ศ.1930 
 
นอกจากนี้แล้วเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้ร่วมค้นพบเชื้อไวรัสโปลิโอ ในปี ค.ศ.1909 คาร์ล เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายขณะที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของเขา ทางสภากาชาดสากลและองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นเกียรติเขาอีกด้วย