การใชตะเกยบทานอาหาร ชวยฝกสมองได
 

ตะเกียบฝึกสมอง การใช้ตะเกียบทานอาหารช่วยฝึกสมองได้อย่างไร

ประเทศไทยเปรียบเสมือนศูนย์รวมวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้ ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่า การรับประทานอาหารนั้นคนไทยอย่างเราก็ได้มีการนำเอาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆมาปรับใช้ให้เราสามารถใช้ได้เช่น การใช้มีดในการทานสเต็ก หรือการใช้ตะเกียบในการทานก๋วยเตี๋ยว แต่ทราบหรือไม่ว่าการใช้ตะเกียบนั้นนอกจากมันจะเป็นการใช้คีบเพื่อส่งอาหารเข้าไปในปากแล้วมันก็ยังมีประโยชน์อีกอย่างก็คือมันสามารถช่วยฝึกสมองของเราได้
 
 
ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตะเกียบกันก่อนเลย ตะเกียบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับประทานอาหารอย่างหนึ่ง มีลักษณะแท่งยาวๆสองแท่ง ซึ่งทั้งคู่จะมีความยาวเท่ากัน โดยการใช้ตะเกียบนี้จะนิยมใช้กันในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม แต่ว่าสำหรับประเทศไทยของเราก็ใช้เช่นกันแต่ว่าจะไม่ใช้เป็นหลัก เนื่องจากในส่วนประเทศไทยของเราจะใช้กับอาหารประเภทเส้น หรือเมนูปิ้งย่าง การใช้ตะเกียบของชาวเอเซียทำให้ทางฝั่งชาวตะวันตกเกิดการพิศมัยเนื่องจากบางครั้งการใช้ช้อนส้อมและมีดยังไม่คล่องแคล่วว่องไว้เท่ากับการใช้ตะเกียบเลย 
 
นอกจากตะเกียบจะเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแล้ว ก็มีงานวิจัยในต่างประเทศทำการศึกษาค้นคว้า และพบว่าการใช้ตะเกียบยังช่วยในการพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการฝึกใช้ตะเกียบในช่วงวัยเด็ก เนื่องจากขณะที่เรากำลังใช้ตะเกียบในการคีบอาหารอยู่นั้นจะส่งผลโดยตรงไปยังสมองโดยมันจะไปเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณนิ้วมือโดยตรง โดยในขณะที่เราคีบอาหารอยู่นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณปลายมือไปในตัว และการใข้นิ้วคีบตะเกียบยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Fine-Motor ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเล็กบริเวณมือให้ทำงานได้ดีขึ้น และการเชื่อมโยงของสมองก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะช่วยส่งผลที่ดีไปยังกระบวนการทางความคิดและความจำได้เป็นอย่างดี 
 
นอกจากช่วยพัฒนาสมองแล้ว การใช้ตะเกียบทานอาหาร ยังช่วยการฝึกสมาธิไปในตัวอีกด้วยเนื่องจากในขณะที่เราหยิบจับสิ่งของด้วยตะเกียบ จะทำให้เกิดการประสานงานกันระหว่างมือและตา นั่นก็จึงเป็นเหตุทำให้เราคิดก่อนคีบหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆโดยเราจะต้องกะปริมาณหรือขนาดชิ้นของสิ่งของที่ต้องการจับว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถคีบสิ่งนั้นขึ้นมาได้โดยเฉพาะกับสิ่งของที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือของลื่นๆ เป็นต้น แต่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังใช้สมาธิอยู่ 
 
วิธีการใช้ตะเกียบ 
 
สำหรับใครที่ยังไม่สามารถจับหรือใช้ตะเกียบยังไม่คล่องแคล่วเราก็มีวิธีที่จะช่วยสอนทำให้คุรสามารถจับตะเกียบได้ง่ายขึ้นตามนี้เลยค่ะ อันดับแรกก็วางตะเกียบไว้ข้างใดข้างหนึ่งของมือข้างที่ถนัดโดยให้วางส่วนปลายตะเกียบที่จะใช้คีบไว้ที่บนนิ้วนางข้อสุดท้าย และสำหรับท้ายของตะเกียบให้วางไว้ที่ง้ามมือระหว่างนิ้วโป้งหรือหิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ส่วนตะเกียบอีกอันให้เราวางมันไว้บริเวณนิ้วกลางซึ่งเราจะใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือล็อกเอาไว้เพื่อไม่ใช้มันขยับเขยือนไปซ้ายทีขาวทีและการจับในลักษณะนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวของตะเกียบเพียงแค่ข้างเดียวเนื่องจากมันจะเคลื่อนไหวจากการที่เราใช้นิ้วชี้และนี้วกลางบังคับขึ้นลงเท่านั้น ส่วนอันล่างแค่คีบไว้นิ่งๆ ก็พอ 
 
เมื่อเรารู้จักวิธีการใช้ตะเกียบแล้ว เราก็ควรที่จะรู้จักมารยาทในการใช้ตะเกียบอีกด้วยเพื่อความสุขภาพบนโต๊ะอาหาร เช่น ในประเทศจีน การปักตะกียบลงไปบนชามข้าวเป็นการกระทำสำหรับคนตาย การใช้ตะเกียบชี้หน้าคนอื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพมาก ในญี่ปุ่นห้ามใช้ตะเกียบคีบอาหารส่งให้กันนะคะ
 
ขอบคุณที่มา : รายการ Did you know?