คุณรู้หรือไม่ว่า หมวกกันน็อคเด็ก มีความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อเด็กเล็กๆที่เป็นผู้โดยสารขนาดไหน?

หมวกกนนอคเดก มความสำคญตอความปลอดภย

 

การเดินทางโดยจักรยานยนต์เป็นเรื่องที่สะดวกและมีความคล่องตัวสูง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนเดียว หรือเพื่อรับส่งคนอื่น หรือลูกหลานตัวเองก็ตามแต่ เราควรที่จะตระหนักถึงการสวมใส่หมวกกันน็อคและที่สำคัญคนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีหมวกกันน็อคสำหรับเด็กสักเท่าไหร่นัก แต่รู้หรือไม่ว่านั่นเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปโดยไม่รู้เลยว่า มันเป็นความสัญคัญต่อความปลอดภัยกับเด็กเล็กๆ ที่ซ้อนรถจักรยานยนต์อย่างมาก

หมวกนิรภัย (Helmet) หรือ หมวกกันน็อค มีไว้เพื่อสวมใส่ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะอย่างรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะมีทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยมันมีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าการสวมใส่หมวกกันน็อค สามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณศรีษะ ที่เกิดจากแรงกระแทกจากอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 72 นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 39 แต่อย่างไรก็ตามเราควรตระหนักในเรื่องของหมวกกันน็อคเด็กให้มาก เนื่องจากเด็กๆ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์
มีการศึกษาทางสถิติพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ร้อยละ 54 เป็นผู้โดยสารเด็กเล็กๆ โดยมีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ซึ่งมีจำนวนมากถึง 100,000 รายต่อปีเลยทีเดียว ครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดจะเป็นเด็กเล็กที่มีอายุ 0-9 ปี ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นที่มีอายุ 10-15 ปี นอกจากนี้จาการศึกษาทางสถิติยังพบอีกว่าร้อยละ 12 ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่มีอายุ 10-15 ปีที่ประสบอุบัติเท่านั้นที่สวมใส่หมวกนิรภัย ส่วนเด็กเล็กที่มีอายุ 0-9 ปีนั้นมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่สวมใส่หมวกนิรภัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่นั้นพบว่าเป็นผู้ปกครองถึงร้อยละ 43 ส่วนอีกร้อยละ 11 ที่เหลือนั้นเป็นวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ดังนั้นการสวมใส่หมวกกันน็อคจึงถือว่ามีความสำคัญมาก

หมวกกันน็อคเด็ก จะถูกออกแบบมาแบบพิเศษกว่าของผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันศรีษะของเด็ก เนื่องจากสัดส่วนความหนักของศรีษะเด็กมีมากกว่าของผู้ใหญ่ ส่งผลให้เมื่อมีการกระทบกระแทกเกิดขึ้นส่วนศรีษะของเด็กจะกระแทกพื้นก่อนส่วนอื่นๆ  โด

ส่วนประกอบ หมวกกันน็อคเด็ก
- ด่านแรกในการรับแรงกระแทกก็คือ เปลือกหมวกนิรภัยที่ทำขึ้นมาจากวัสดุที่ค่อนข้างมีความเหนียวและแข็งแรง อย่างเช่น โพลีคาร์บอเนต (PolyCarbonate) หรือ ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) 
- ส่วนด้านในของหมวกนิรภัยก็คือชั้นโฟม ซึ่งทำหน้าที่กระจายแรงกระแทกระหว่างศรีษะกับเปลือกหมวกซึ่งชั้นโฟมนี้ทำมาจาก โพลีสไตรีน (Polystyrene) โดยมันจะมีคุณสมบัติในการยุบตัว เมื่อได้รับแรงกระแทก และช่วยลดแรงสะท้อนกลับไปยังศรีษะ
- นอกจากนั้น ก็ยังมีอีกหนึ่งชั้นก็คือ ชั้นฟองน้ำ ซึ่งชั้นนี้จะมีความอ่อนนุ่มและมีไว้เพื่อให้หมวกนิรภัยกระชับพอดีกับศรีษะของเด็ก

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ที่ขับขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เราควรที่จะสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ออกเดินทาง เพราะป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ในการขับขร่รถจักยานยนต์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตทำอะไรก็ตามเราควรจะอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต