ทำไมตองใสเครองแบบ 4

ทำไมต้องใส่เครื่องแบบ เครื่องแบบสำคัญอย่างไร?

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมต้องใส่เครื่องแบบ เครื่องแบบมีความสำคัญอย่างไร หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียน ใส่แล้วทำให้เรียนดีขึ้นจริงหรือ มาดูประวัติความเป็นมาของเครื่องแบบว่ามีความเป็นมาอย่างไร เครื่องแบบมีความสำคัญอย่างไร และเครื่องแบบมีไว้ทำไม?

ประวัติโดยคร่าวๆ ของชุดเครื่องแบบ 

ชุดเครื่องแบบหรือชุดยูนิฟอร์มนั้น มีการเริ่มสวมใส่กันมาตั้งแต่ในสมัยยุคโรมัน สำหรับประเทศไทยของเราการสวมใส่เครื่องแบบเริ่มมีขึ้นมาตั้งแต่สมัย สุโขทัย อยุธยา จนเข้ามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แล้วพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงสมัยช่วงรัชกาลที่ 4 และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรารภไว้ว่าควรที่จะปรับปรุงเสื้อหรือชุดราชการได้แล้ว และนั่นจึงทำให้เกิดเป็นชุดราชปะแตน ซึ่งมีที่มาจาก คำว่า "ราช" รวมกับคำว่า "แพทเทิร์น" กลายเป็น ราชปะแตน ชุดราชปะแตนจะเป็นเสื้อสีขาวลักษณะคอเสื้อจะเป็นคอตั้ง ทรงเสื้อจะมีลักษณะแบบแขก มีกระดุมด้านหน้า 5 เม็ดด้วยกัน ส่วนด้านล่างจะเป็นการนุ่งโจงกระเบนและใส่รองเท้าแบบฝรั่ง

ทำไมตองใสเครองแบบ 1
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงฉลองพระองค์ชุดพลเรือน


สำหรับชุดนักเรียนของไทยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือตั้งแต่ พ.ศ. 2428 โดยชุดนักเรียนชายในสมัยนั้นจะประกอบไปด้วย
• หมวกฟาง มีผ้าพันหมวกตามสีประจำโรงเรียนและอักษรย่อโรงเรียนที่หน้าหมวก 
• เสื้อราชปะแตนสีขาวกระดุมทอง 
• กางเกงไทยหรือกางเกงขาสั้นที่ถูกใช้กันมาถึงปัจจุบัน สมัยก่อนยังมีกางเกงขาสั้นทรงกระบอกยาวถึงใต้หัวเข่าแล้วมีการรวบชายกางเกงไว้ใต้เข่าเรียกว่า กางเกงรูเซีย
• ถุงเท้าขาวหรือดำก็ได้
• รองเท้าสีดำ แต่ในสมัยนั้นถุงเท้าและรองเท้ามีราคาค่อนข้างแพงทำให้หลายคนไม่ค่อยมีใช้และไม่ได้ใส่ไปเรียน และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นชุดนักเรียนในปัจจุบัน

ทำไมตองใสเครองแบบ 33


เครื่องแบบ (Uniform) ซึ่งจริงๆ แล้วหมายถึงการอยู่ภายใต้ข้อบังคับบางอย่าง เพื่อให้ผู้ที่สวมใส่มีลักษณะเหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกัน มีความเป็นหมู่คณะ จัดอยู่ในกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกันไม่ว่าจะเป็น ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ชุดแต่งงาน ชุดทำงาน ชุดพนักงาน หรือแม้กระทั่งชุดพ่อครัว

ทำไมต้องใส่เครื่องแบบ 

ที่มีการใส่เครื่องแบบก็เป็นเพราะว่าในสังคมของเรานั้นต้องมีการจัดการกับคนหมู่มาก เพื่อให้สามารถแยกแยะผู้คนได้ จึงทำให้เกิดเป็นเครื่องแบบขึ้น และชุดเครื่องแบบยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดความเป็นตัวตนของผู้ที่สวมใส่ ยกอย่างเช่นการใส่ชุดนักเรียน ก็จะทำให้เรารู้ว่าในช่วงนั้นคือเราควรทำอะไร มีขอบเขตแค่ไหน ช่วยในการกล่อมเกลาจิตสำนึกว่าผู้ที่สวมใส่อยู่คือเยาวชนที่มีหน้าที่เล่าเรียนหนังสือและกำลังสวมบทบาทเยาวชนของชาติ 

นอกจากนี้แล้วเครื่องแบบบางอย่างยังสวมใส่เพื่อเป็นการแสดงตัวตนให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ชุดของเหล่าอาร์ตติสที่ส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าเป็นชุดสีดำล้วน ดังนั้นเครื่องแบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนนี้ทำอาชีพอะไร คนที่ใส่เครื่องแบบเองก็จะรู้ว่าตัวเองมีขอบเขตในการปฏิบัติตัวอย่างไร นี่จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมต้องใส่เครื่องแบบ 

ทำไมตองใสเครองแบบ ประวตความเปนมาของเครองแบบ
ในความจริงแล้วมนุษย์เรามี 2 แง่คือในแง่มุมหนึ่งก็อยากเป็นตัวของตัวเอง แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็อยากเหมือนคนอื่นจึงทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งของผ่านแบรนด์หรือยี่ห้อ การใส่เครื่องแบบจึงทำให้มีความเป็นหนึ่งเดียว ความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันยาวไปจนสิ้นลมหายใจอย่างน้อยเราจะได้ใส่เครื่องแบบไม่ต่ำกว่า 10 ชุดเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นชุดเด็ก ชุดนอน ชุดนักเรียนอนุบาล ชุดนักเรียนประถม ชุดนักเรียนมัธยม ชุดนักศึกษา ชุดรับปริญญา ชุดทำงาน ชุดแต่งงาน ชุดบวช หรือแม้แต่ตอนที่เราเสียชีวิตนั้นก็เรียกว่าเป็นเครื่องแบบได้เหมือนกัน 

ทำไมตองใสเครองแบบ 2


นอกจากนี้แล้ว การใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของพนักงานยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในสินค้าหรือเชื่อถือในการให้บริการมากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องให้การบริการแก่ลูกค้า มาถึงตรงนี้ก็ถึงบางอ้อกันเลย พนักงานสายการบิน หรือโรงแรมต่างๆ ทำไมต้องใส่เครื่องแบบ สวย เนี๊ยบกันทุกคน