รู้หรือไม่ การเคี้ยวอาหารมีต่อร่างกายของเราบ้างอย่างไรบ้าง? คนส่วนใหญ่จะทราบเพียงแค่ว่า การเคี้ยวอาหารช้า จะส่งผลดีต่อระบบการย่อยอาหาร และกระเพาะของเรา แต่ความจริงแล้ว การเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อการระบบการย่อยอาหาร และกระเพาะอาหารของเราแล้ว มันยังส่งผลดีต่อสมองของเราอีกด้วย 

 

การเคยวอาหารชา มผลดตอสมองเราอยางไร

การเคี้ยวอย่างช้าๆ จะมีส่งดีต่อสมองของเราอย่างไรบ้าง?

การเคี้ยวอาหารช้า จะช่วยให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไป มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งมันจะมีผลช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบอื่นๆ ในร่างกายของเราทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น การเคี้ยวช้าๆ นั้นเป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้การเคี้ยวช้าๆ ยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราอีกด้วย และได้จากการศึกษาพบว่าคนที่มีนิสัยการเคี้ยวช้าๆ มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ นั้นจะมีขนาดของสมองที่ใหญ่กว่าคนเคี้ยวเร็วๆ หรือเคี้ยวปกติทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่เราเคี้ยวช้าๆ จะช่วยเพิ่มสมาธิและพลังความคิดได้ให้มากขึ้นได้ 

ประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารอย่างช้าๆ

1. ช่วยในการลดน้ำหนัก เนื่องจากมีงานวิจัยที่ค้นพบว่า การเคี้ยวข้าวใน 1 คำของเรานั้นหากเราเคี้ยวจำนวน 40 ครั้ง ก่อนที่เราจะกลืนอาหารนั้น จะทำให้ปริมาณของอาหารที่เราได้รับจริงๆ นั้นจะเหลือเพียงแค่ 12 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหากเทียบกับการเคี้ยวแบบปกติที่จำนวนประมาณ 15 ครั้งต่ออาหาร 1 คำ


2. ช่วยลดระดับฮอร์โมนเกรลิน (Ghrelin Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เซลล์ในกระเพาะอาหารสร้างขึ้นมา เพื่อให้เกิดความหิวให้แก่ระบบทางเดินอาหารของเรา และทำให้เรารู้สึกหิวได้ง่าย เมื่อระดับฮอร์โมนเกรลินลดลงก็จะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นกว่าปกติ 
3. ช่วยส่งผลดีต่อการทำงานของสมองในหลายๆ ด้านได้ เนื่องจากว่าการเคี้ยวอาหารนานๆ นั้นจะเป็นการกระตุ้นต่อมนำลายและต่อมใต้หูให้หลั่งฮอร์โมนออกมาอย่าสมดุลกัน และเมื่อฮอร์โมนเกิดความสมดุลก็มีส่งผลช่วยให้ระบการทำงานต่างๆ ในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นมันยังส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ อารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมได้อีกด้วย

ควรเคี้ยวอาหารคำละ กี่ครั้ง?

1. สำหรับอาหารนิ่มๆ ควรเคี้ยวประมาณ 10 ครั้ง ต่ออาหาร 1 คำ เช่น ข้าว ขนมปัง เป็นต้น
2. สำหรับอาหารที่มีความเหนียวเล็กน้อย อย่างเช่น เนื้อสัตว์หรือผักทั่วไป เป็นต้น ควรเคี้ยวประมาณ 20-30 ครั้ง ต่ออาหาร 1 คำ 
3. สำหรับอาหารที่มีความเหนียวมากกว่าปกติ ควรจะใช้เวลาในการเคี้ยวนานกว่าปกติหรือประมาณ 30-40 ครั้ง ต่ออาหาร 1 คำ 

ดังนนั้นการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเราควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเสียก่อนที่จะกลืนเพื่อให้ร่างกายของเรารับสารอาหารอย่างเต็มที่และช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างายเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น