วธสรางความสข คดอยางไรจงจะสรางความสขได


วิธีสร้างความสุข คิดอย่างไรจึงจะสร้างความสุขได้

ความสุขเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างแสวงหากัน ไม่ว่าจะต้องด้วยวิธีใดก็ตาม วิธีสร้างความสุข หรือการสร้างความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อของมาเพื่อเป็นการปรนเปรอความสุข การกินอาหารอร่อยๆ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถสร้างความสุขขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองเพียงแค่ "คิด" เนื่องจากความคิดของเรานั้นสามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งต่างๆ ภายนอกเลย ซึ่งวิธีการคิดอย่างไรให้มีความสุขก็มีวิธีคิดง่ายๆ ดังนี้

1. การคิดบวกหรือการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเพียงแค่เรารู้จักมองคนอื่นในแง่ดีกับการคิดบวกก็จะสามารถช่วยลดหรือบรรเทาภาวะการเกลียดชังและลดอาการหงุดหงิด ไม่พอใจลงได้2. การคิดอยู่ในปัจจุบันหรือการที่คิดว่าเราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอย่าไปยึดติดกับอดีตอันเลวร้ายหรืออย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง โดยการคิดเช่นนี้หรือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั้นมันจะส่งผลดีไปยังอนาคตข้างหน้าไปในทางที่ดีได้เอง

3. การรู้จักมีความหวังอยู่เสมอ เนื่องจากความหวังนั้นเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้เกิดความสุขได้เสมอแต่เราก็ควรที่คิดหวังพร้อมกับลงมือทำหรือสร้างไปด้วย และผลมันก็จะออกมาดีเหมือนดั่งที่เราหวังเอาไว้ 

4. การคิดว่าตนเองมีคุณค่าเสมอ ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะหากเราคิดว่าเรามีคุณค่าแล้ว คุณค่าในตัวเองของเราก็จะส่งผลทำให้เรามีความสุขและคนรอบก็จะสามารถมองเห็นคุณค่าของคุณได้เช่นกัน

5. การคิดที่จะให้หรือการให้ เรื่องการให้เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากการที่เรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการรู้จักแบ่งปันนั้น ก็เป็นเหมือนการนำความสุขนั้นส่งต่อไปให้กับผู้รับ นอกจากนั้นมันจากส่งผลให้ผู้ที่ให้นั้นมีความสุข อิ่มเอมใจไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้

การสร้างความสุขนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หรือเราไม่จำเป็นต้องแสวงหามันอีกแล้ว เพียงแค่ตัวเราเองก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ง่ายๆ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นซึ่ งสรุปก็คือความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้เพียงแค่เราคิดดี ทำดี พูดดี ก็สร้างความสุขได้แล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube.com โดยช่อง สาระเล็กๆ