รวมเกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลสุขภาพให้ดีด้วยตัวเอง เคล็ดลับสุขภาพ บทความสุขภาพ การออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ยาและสมุนไพร สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง
นำมนพชแตละชนด มความแตกตางกนอยางไร
ควรเลือกใช้น้ำมันพืชในการผัดหรือทอดอย่างไรถึงจะถูกวิธี น้ำมันพืชแต่ละชนิด มีความแตกต่างกันอย่างไร 
น้ำมันพืช มักจะถูกนำมาใช้ทำอาหารประเภทผัดๆทอดๆ ซึ่งก็ต้องใช้ระดับความร้อนที่แตกต่างกันในการทำอาหารเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงควรเลือกน้ำมันให้เหมาะกับอุณหภูมิในการทำอาหารนั้นๆ เช่น การทอดแบบน้ำมันเยอะๆจนท่วมชิ้นอาหาร (Deep fry)

อ้วนลงพุง คืออะไร เส้นรอบพุงเท่าไหร่ ถึงเรียกว่า “พุงเกิน”  คนที่มีน้ำหนักตัวปรกติ ก็อาจกำลังอยู่ในสภาวะอ้วนลงพุงอยู่ก็ได้ ถ้าอยากรู้ ก็ลองวัดขนาดเส้นรอบพุงผ่าสะดือ ซึ่งต้องไม่เกินส่วนสูงหารด้วย 2 เช่น คนมีส่วนสูง 160 เซนติเมตร เส้นรอบพุงต้องไม่เกิน 80 เซนติเมตร ถ้าเกินมาแม้กระทั่ง 1 เซนติเมตร ก็แสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่สภาว อ้วนลงพุง

อาหารเช้าอันตราย 7 เมนูที่คนชอบรับประทาน ใครๆก็รู้ว่าอาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญต่อร่างกาย แต่ก็มีหลายเมนูที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน เมนูที่ 1 ชุดอาหารเช้าหรือที่เรียกกันว่า breakfast โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ฮอทดอก ไข่ดาว ขนมปัง เป็นต้น แต่ทราบหรือไม่ว่าตัวการหลักๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นก็คือ ฮอทดอก

โรคเบาหวาน เป็นก็คุมได้ คุณรู้หรือไม่ โรคเบาหวานระยะเริ่มต้นสามารถหายได้ หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โรคที่หลายคนกลัวมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตามเราจะพูดกันในเรื่องของโรคเบาหวานเพราะโรคนี้จริงๆแล้วสามารถหายได้หากมีการรักษาที่ถูกต้อง เป็นเบาหวานควรกินหรือไม่ควรกินอะไร